Bijles

Bijles is een herhaling van lesstof die op school al eerder aangeboden is. Bijles is voor leerlingen op de basisschool die moeite hebben met een bepaald onderdeel van rekenen, taal of spelling. Ze hebben de stof niet goed genoeg begrepen, omdat het tempo in de les te hoog ligt, omdat ze de uitleg van de leerkracht niet begrijpen of omdat er niet genoeg geoefend is. In de bijles wordt de stof opnieuw doorgenomen en besproken totdat de leerling de stof goed begrijpt.