Remedial Teaching

Remedial teaching is individuele hulp voor leerlingen op de basisschool die hardnekkige problemen ondervinden bij rekenen, spelling, schrijven, informatieverwerking en/of (begrijpend) lezen.

De begeleiding is gericht op het leerproces; er wordt onder andere in kaart gebracht hoe een kind leert en welke denkstappen het maakt tijdens het maken van oefeningen. Daar waar nodig is, wordt de leerling nieuwe vaardigheden en strategieën aangeleerd om de stof beter te begrijpen en toe te passen. De lessen worden afgestemd op de behoeften van de leerling.