Hoe werkt het?

RT of bijles

Allereerst vindt een gratis en vrijblijvende intake plaats. Tijdens dit gesprek probeer ik een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van uw kind. Welke onderwijsbehoeften heeft uw kind? Gaat het om een kleine achterstand of is er sprake van een hardnekkig probleem? Wat is er tot nog toe op school gedaan? Welke onderzoeken zijn eventueel al afgenomen? Wat kan ik voor uw kind betekenen? Aan de hand van dit gesprek kan ik u een voorstel doen of en op welke wijze ik uw kind kan begeleiden. Het kan ook zo zijn dat ik u zal verwijzen naar een andere praktijk of instelling voor verder onderzoek.

Als u akkoord gaat met dit voorstel ga ik als volgt te werk:

Bij bijles vraag ik u welke methode wordt gebruikt op school zodat ik weet op welke wijze de lesstof wordt aangeboden en kan ik snel aan de slag met uw kind. Zodra duidelijk wordt dat uw kind de stof begrijpt en weer “bij” is geef ik dit aan en stopt de bijles.

Bij remedial teaching vraag ik, met uw toestemming, de gegevens van school op. Zo krijg ik een goed beeld van de ontwikkeling van uw kind, de begeleiding, de lesstof en de methodes die gebruikt worden.

Tijdens de eerste, en indien nodig, tweede sessie ga ik in gesprek met uw kind. Vaak kunnen kinderen zelf heel goed aangeven waar ze moeite mee hebben en waarom. Vervolgens maak ik een ondersteuningsplan waarbij uitgegaan wordt van datgene wat uw kind nodig heeft om zo goed mogelijk te kunnen leren. Hierbij worden meetbare en realistische doelen gesteld en wordt aangegeven op welke wijze er aan deze doelen gewerkt gaat worden. Als u akkoord gaat met dit plan gaan we aan de slag.

De begeleiding vindt plaats in mijn “huislokaal” achter in de tuin.

Citotraining

Voor Citotraining kan elke leerling uit groep 7 of 8 zich aanmelden. Tijdens een vrijblijvend intakegesprek wordt besproken op welke wijze er invulling kan worden gegeven aan de training en hoeveel trainingen hiervoor nodig/gewenst zijn.