Voorwaarden

  • De afgesproken begeleidingstijden zijn bindend. Indien u minimaal 24 uur van tevoren afzegt, kan ik een andere begeleidingstijd voor uw kind zoeken. Binnen de 24 uur afzeggen betekent dat de begeleidingstijd in rekening wordt gebracht.
  • Aan het eind van de maand wordt een factuur aan u gestuurd. U wordt verzocht de factuur binnen 14 dagen na dagtekening te betalen.
  • De individuele begeleiding kunt u elk gewenst moment stopzetten. Het is fijn als u een opzegtermijn in acht neemt van twee weken, maar dit is niet verplicht.